DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych jest cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.

Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1997 r. W latach 1997-2015 odbyło się już 19 edycji konkursu, każda zakończona uroczystym finałem w jednym ze znanych dolnośląskich miast. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (projekt: artysta plastyk Jerzy Jerych), kute przez artystę kowala Pana Ryszarda Mazura honorowego klucznika miasta Wrocławia.

Jest to jedno z pierwszych przedsięwzięć Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Zostało ustanowione przez członków Stowarzyszenia w 1996 r. i od tego czasu przyznawane jest corocznie. ?Dolnośląskie Klucze Sukcesu" przyznawane są przez Kapitułę Wyróżnienia wybieraną na 2 lata przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród osób cieszących się uznaniem i autorytetem na Dolnym Śląsku.

Od 2000 r. Kapituła przyznaje wyróżnienia specjalne. Obecnie Kapituła wyłania laureatów w następujących kategoriach:

  • Kategoria 1 - Największa osobowość w promocji regionu
  • Kategoria 2 - Dolnośląska firma najlepiej współpracująca ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi
  • Kategoria 3 - Najbardziej gospodarna gmina wiejska
  • Kategoria 4 - Najbardziej gospodarna gmina miejska lub wiejsko-miejska
  • Kategoria 5 - Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa
  • Kategoria 6 - Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna
  • Kategoria 7 - Najlepsza szkoła, instytucja lub inicjatywa edukacyjna
  • Kategoria 8 - Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne lub organizator masowych imprez rekreacyjnych

Zapraszamy na stronę WWW Inicjatywy: www.kluczsukcesu.pl