DOLNOŚLĄSKIE FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ


W Unii Europejskiej zakłada się, że do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej wyniesie średnio 20 proc. Polska musi sprostać temu wyzwaniu. Rosnący wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w rozwoju gospodarczym kraju dyktuje potrzebę rozpropagowania wiedzy na ten temat wśród szerokiego grona odbiorców.

 

Szczególnie u nas, bo rozwój energetyki odnawialnej na Dolnym Śląsku jest słabszy niż w innych częściach kraju.
Trzeba stwierdzić, że nie wynika to z braku potencjału, a raczej z małej aktywności społecznej. Z tej potrzeby zrodził się pomysł organizacji Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej, któremu towarzyszą Targi Energii Odnawialnej.
W latach 2007-2009 miały miejsce trzy kolejne edycje powyższego przedsięwzięcia. Każdej edycji Forum towarzyszyła publikacja zawierająca wystąpienia zaproszonych Gości.

dfeo - i edycja - okadka

dfeo - ii edycja - okadka dfeo - iii edycja - okadka