2010spds-logo-dfst.jpg_przez

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - to unikatowe w Polsce doroczne spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głównie wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, jego gospodarką, promocją.