§ 15.

1. Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odpowiedzialnym za kon­tro­lowanie działań Zarządu Stowarzyszenia.