34 lata temu w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny. Celem tej wojskowo- politycznej operacji było zniszczenie NSZZ "Solidarność" i wszystkich innych ruchów opozycyjnych oraz przywrócenie monopolu partii komunistycznej we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

 

W stanie wojennym zawieszono wszelkie prawa obywatelskie, z których można było korzystać w PRL. Wprowadzono godzinę policyjną i zakaz przemieszczania się bez zezwolenia. Zawieszono normalną działalność radia i telewizji. Wyłączono telefony. Wprowadzono jawną cenzurę listów i rozmów telefonicznych. Zawieszono działalność organizacji społecznych i związkowych, uczelni i wielu innych instytucji. Ludowe Wojsko Polskie weszło do zakładów pracy. Bez wyroków zamknięto w obozach internowania ponad 10.000 osób. Zdelegalizowano NSZZ "Solidarność", NZS i wiele innych organizacji. Wprowadzono drakońskie kary za posiadanie ulotek i działalność opozycyjną. Siłą wojska i milicji rozbito strajki w zakładach pracy i na uczelniach. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego zginęło kilkadziesiąt osób. Wiele z nich zamordowano z premedytacją (jak księdza Jerzego Popiełuszko).

W stanie wojennym Wrocław i Dolny Śląsk stał się jednym z najważniejszych "bastionów" oporu przeciwko władzom komunistycznym.

Więcej w książce "Stan wojenny na Dolnym Śląsku. Lista internowanych, dokumenty, zdjęcia" (Wrocław 2006)

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Wydanie cyfrowe: Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa