dyplom2016 mUchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa za rok 2016 Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska z Wrocławia

 

UZASADNIENIE

Przy wyborze Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska z Wrocławia Kapituła zwróciła uwagę na szczytny cel Stowarzyszenia jakim jest integracja Dolnoślązaków oraz promocja regionu za granicą.

Przez ostatnie 20 lat Stowarzyszenie konsekwentnie działało na rzecz Dolnego Śląska jako instytucja non-profit, podejmowało i nadal podejmuje różne przedsięwzięcia istotne dla utrwalenia w świadomości Dolnoślązaków poczucia tożsamości i przynależności regionalnej.

Promuje region jako miejsce pielęgnujące wielowiekową tradycję społeczeństwa wielokulturowego, otwartego na współpracę gospodarczą i kulturalną.

 

Stowarzyszenie rozpoczynało działalność na terenie czterech województw. Od początku było zwolennikiem jednego - Dolnego Śląska, co w roku 1996 zostało zapisane m.in. w formie znaku Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zorganizowało wiele pionierskich przedsięwzięć promocyjnych. Dla uczestników Kongresu Eucharystycznego w roku 1997 wydało pierwszą książkę promocyjną o gminach i miastach całego Dolnego Śląska (The Town and Communes of Lower Silesia). W roku 2000 stworzyło pionierski portal www.dolnyslask.pl, zarejestrowany i rozwijany przez Stowarzyszenie na EXPO 2000 w Hanowerze, który po przekazaniu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego stał się jednym z najbardziej znanych portali regionalnych.

Stowarzyszenie zorganizowało 3 edycje "Dni Czeskich na Dolnym Śląsku" i 4 prezentacje Dolnego Śląska w Czechach. We współpracy z gminą Mściwojów prowadziło Centrum Kultury, Edukacji i Promocji w Targoszynie. Uczestniczyło w inicjatywach propagujących tolerancję i ekumenizm. Zorganizowało 2 wystawy "Ars Pro Fide" (Sztuka dla Wiary), promujące sztukę różnych religii oraz stałą wystawę "Sztuka i Misje" w Katedrze Wrocławskiej. Było partnerem wydawnictwa "Ekumenizm w Aglomeracji Wrocławskiej", wydanego w okazji spotkania chrześcijan Europy środkowo-wschodniej (2014). Wydawało pismo "Region" (w latach 1996-2005).

Od lat angażuje się w popieranie dużych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza dróg S-3 (droga szybkiego ruchu do Czech) oraz poprawy stanu drogi Wrocław-Kotlina Kłodzka. Stowarzyszenie współpracowało ? m.in. jako partner programowy z Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej (1999-2013).

Wspólnie z Dolnośląską Federacją Kultury założyło Klub Dolnoślązaków w Warszawie. Zorganizowało 15 edycji Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego (1997-2014). Współorganizowało Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy (2004-2010). Prowadziło pierwsze badania serwisów internetowych gmin Dolnego Śląska i ich wykorzystanie dla promocji Dolnego Śląska ? Interaktywna Gmina (3 edycje). Stowarzyszenie zorganizowało 4 edycje Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej (od roku 2007). Współorganizowało Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej. Zorganizowało 2 edycje Młodzieżowego Forum Ekologicznego.

Obecnie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska prowadzi takie przedsięwzięcia jak: Dolnośląski Klucz Sukcesu (od roku 1997), Cykl wydawniczy ?Dolny Śląsk wczoraj i dziś" (od roku 2005), Dolnośląski Klub Promocji Plastyki (od 2009), Klub "Dolnoślązak" (od 2010) -będący nowym obszarem działalności promocyjnej Stowarzyszenia na niwie sportowej.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego

Paweł Wróblewski