SPDS XX LAT

We wrześniu 1996 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. W tym roku obchodzimy 20 urodziny.

Stowarzyszenie powstało w czasach " podziału dzielnicowego" Dolnego Śląska. Wszelkie próby współpracy między czterema województwami podejmowane od roku 1991 - na poziomie rządowym i samorządowym - kończyły się niczym. Wtedy w środowiskach samorządowych narodził się pomysł, aby w formie organizacji pozarządowej realizować wspólne przedsięwzięcia integrujące cały region. Jako temat wiodący wybraliśmy promocję Dolnego Śląska, która wówczas była w powijakach. Promocja stała się zarazem nazwą stowarzyszenia.

Naszym celem jest integracja mieszkańców naszego regionu. Jako instytucja działająca non-profit, inspirujemy różne działania istotne dla utrwalania w świadomości Dolnoślązaków poczucia tożsamości i przynależności regionalnej. Chcemy promować nasz region jako miejsce pielęgnujące wielowiekową tradycję społeczeństwa wielokulturowego, otwartego na współpracę gospodarczą i kulturalną.

Co zrobiliśmy ?

 • Powoływaliśmy nasze stowarzyszenie w warunkach ?podziału dzielnicowego? na cztery województwa. Od początku byliśmy zwolennikami jednego Dolnego Śląska, co w roku 1996 zostało zapisane m.in. w formie znaku stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie zorganizowało wiele pionierskich przedsięwzięć promocyjnych. Dla uczestników Kongresy Eucharystyczny w roku 1997 wydaliśmy pierwszą książkę promocyjną o gminach i miastach całego Dolnego Śląska (The Town and Communes of Lower Silesia).
 • W roku 2000 stworzyliśmy pionierski portal www.dolnyslask.pl ,zarejestrowany i rozwijany przez Stowarzyszenie na EXPO 2000 w Hanowerze, po przekazaniu Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego stał się jednym z najbardziej znanych portali regionalnych.
 • Zorganizowaliśmy 3 edycje "Dni Czeskich na Dolnym Śląsku" i 4 prezentacje Dolnego Śląska w Czechach.
 • We współpracy z gminą Mściwojów prowadziliśmy Centrum Kultury, Edukacji i Promocji w Targoszynie.
 • Uczestniczymy w inicjatywach propagujących tolerancję i ekumenizm. Zorganizowaliśmy 2 wystawy "Ars Pro Fide" ( Sztuka dla Wiary), promujące sztukę różnych religii i 1 stałą wystawę "Sztuka i Misje" w Katedrze Wrocławskiej (wystawa jest czynna od roku 2001 do dziś). Byliśmy partnerami wydawnictwa "Ekumenizm w Aglomeracji Wrocławskiej", wydanego w okazji spotkania chrześcijan Europy środkowo- wschodniej (2014).
 • Wydaliśmy pismo "Region" (12 numerów).
 • Od lat angażujemy się w popieranie dużych inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląską , a zwłaszcza dróg S-3 (droga szybkiego ruchu do Czech) oraz poprawy stanu drogi Wrocław- Kotlina Kłodzka,
 • Współpracowaliśmy - m.in. jako partnerem programowy - z Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzyżowej (1999-2013).
 • Zakładaliśmy Klub Dolnoślązaków w Warszawie.
 • Zorganizowaliśmy 15 edycji Dolnośląskie Forum Samorządu Terytorialnego (1997 - 2014).
 • Współorganizowaliśmy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy (2004 -2010).
 • Prowadziliśmy pierwsze badania serwisów internetowych gmin Dolnego Śląska i wykorzystanie dla promocji Dolnego Śląska - Interaktywna Gmina. (3 edycje)
 • Zorganizowaliśmy 4 edycje Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej (od roku 2007). Współorganizowaliśmy Dolnośląski Klaster EO, który przejął od Stowarzyszenia działalność w zakresie EO.
 • Zorganizowaliśmy 2 edycje Młodzieżowego Forum Ekologicznego.

Co robimy ?

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska prowadzi aktualnie następujące przedsięwzięcia:

? Dolnośląski Klucz Sukcesu (od roku 1997). W roku 2016 odbędzie się jubileuszowa XX edycja DKS.
? Cykl wydawniczy ?Dolny Śląsk wczoraj i dziś? (od roku 2005).
? Dolnośląski Klub Promocji Plastyki (od 2009) ? od lat współpracujemy ze środowiskami twórczymi Dolnego Śląska.
? Klub ?Dolnoślązak? (od 2010) - to nowy obszar działalności promocyjnej stowarzyszenia na niwie sportowej. Sekcja Łucznictwa Bloczkowego skupia m.in. mistrzów Polski.

Jest to możliwe dzięki wsparciu wielu osób, firm i instytucji. Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych inicjatyw.

Sławomir Najnigier

Prezes Zarządu