W dniach 11 kwietnia 2017 r., o godz.10.30  na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozpocznie się VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej. Forum będzie poświęcone efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Zgodnie z zapisami Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r, każdy przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska jest współorganizatorem Forum. Zapraszamy. Wstęp bezpłatny.

VIII Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej jest częścią "Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej". Więcej: www.inenerg.com.

 

 

PROGRAM VIII Dolnośląskiego Forum Energii Odnawialnej

Data: Wtorek, 11/04/2017
Czas: 10:30 - 15:15
Miejsce: Stadion,Wrocław 2012 Sp. z o. o.
VIP Area
 
10.30 - 10.45 Przywitanie uczestników i gości przez organizatorów
Kazimierz Herlender - Prezes Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej
Sławomir Najnigier - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
10.45 -11.00 Rola i zadania Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej
Kazimierz Herlender - Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej - DKEO
10.45 - 11.30 Referat wprowadzający
Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001:2012 w "Energetyka" sp. z o.o.
,
Anna Rewak, Matylda Głowacz, Krzysztof Ziajko - Energetyka, członek DKEO
11.30 -  12.00 Zasady przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r o efektywności -Zbigniew Korluk - LABOTECH, członek DKEO
12.00 - 12.30 Efektywność energetyczna w codziennej eksploatacji obiektu
Radosław Grech - Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. w Sulechowie
12.30 - 13.00 Doświadczenia z aukcjami wytwórców energii ze źródeł odnawialnych
Władysław Bobrowicz, Fundacja CIREO - członek DKEO
13.00 - 13.30 Modernizacja oświetlenia jako element efektywności energetycznej
Jonasz Szczeniowski - członek DKEO
13.30 - 14.00 Kompensacja mocy biernej jako element efektywności energetycznej
Maciej Żebrowski - REBUD - członek DKEO
14.00 - 14.30 Praktyczne działania w zakresie likwidacji niskiej emisji w miastach Dolnego Śląska
Marek Rakowicz  - Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska - członek DKEO
14.30 - 15.00 Możliwości pozyskania dofinansowania dla OZE
Ryszard Sobański - DEF - członek DKEO
15.00 - 15.15 Podsumowanie i zakończenie Forum
   
Język: Polski
Grupy docelowe: Wydarzenie skierowane do uczniów, studentów, nauczycieli i przedstawicieli władz lokalnych.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej,
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska,
REECO Poland Sp. z o.o.
Cena: Wstęp bezpłatny