Władze Stowarzyszenia
Sławomir Najnigier – Prezes Zarządu
Kazimierz Janik, Czesław Kręcichwost, Jan Zając – Wiceprezesi
Ryszard Chruścicki - Sekretarz

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Przewodniczący:
Wojciech Gryczyński
Członkowie:
Andrzej Latuszek
Stefan Sterc
Maria Wilk

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Marek Rakowicz
Zastępcy przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zostali wybrani:
Adam Bisek
Bogusław Rogiński
Jerzy Łaskawiec