Klub   Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK
- projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w regionie.

Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.