Wydawnictwo

 

 

CYKL WYDAWNICZY "DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ" - cykl publikacji przedstawiający, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków.
Oprócz głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie głównym.
Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie: dr Bogdan Cybulski, bp Edward Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja.
Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś).

Formularz zamówienia do pobrania

Wrocławia i Dolnego Śląska opisy krajoznawcze z XIX wieku.

Prezentowana książka jest zbiorem szkiców pochodzących z "Tygodnika Ilustrowanego", pisma wychodzącego w Warszawie w latach 1859-1939. Zawierało ono bieżące informacje z kraju i ze świata, powieści i opowiadania drukowane w odcinkach, szkice biograficzne, wydarzenia historyczne, przedruki i tłumaczenia. Wreszcie ważne miejsce na jego szpaltach zajmowały opowiadania historyczne, a właściwie gawędy krajoznawcze, obejmujące swoim zasięgiem obiekty, lub miejscowości z terenów dawnej Rzeczpospolitej. Teksty te, napisane piękną polszczyzną w zestawieniu z pełnymi sentymentalizmu rysunkami - drzeworytami, których autorami byli mistrzowie tej miary, co Jan Matejko, Juliusz Kossak, czy Adolf Kostrzewski, stały się inspiracją do powstania niniejszej książki. Zebrane w jedną całość, są niewątpliwie unikalnym dokumentem epoki, szczególnym świadectwem czasu, w którym powstały. Ogromną zaletą zebranych tekstów jest ich wartość duchowa i materialna, stanowiąca świadectwo wielokulturowości Dolnego Śląska, przenikania się odmiennych tradycji, a przecież wpisanych w kulturowe dziedzictwo i historię tej ziemi.

Publikacja jest do nabycia w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

Ukazały się już 2 monografie oraz 8 suplementów:

?Dolny Śląsk 1945 - Dolny Śląsk 2005?

 

Inspiracją do podjęcia prac była propozycja Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza, aby Stowarzyszenie włączyło się w działania zmierzające do ukazania wysiłku podjętego od 1945 r. w zagospodarowanie Dolnego Śląska, przypomnienia dramatycznych losów polskich osadników, ale także równie dramatycznych wydarzeń, które były udziałem Niemców, dotychczasowych mieszkańców tej ziemi.

Książka jest pracą zbiorową, w której opracowaniu uczestniczyło 52 autorów (profesorów wrocławskich uczelni, dziennikarzy, historyków zajmujących się dziejami ?swoich? małych ojczyzn, a także studentów). DAPOS (wydawca m.in. Informatora) przygotował opracowania dotyczące powiatów dolnośląskich w 2005 r.

Wydanie monografii było możliwe dzięki dotacjom sponsorów: KGHM Polska Miedź S.A i Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Czytaj więcej...