• Władysław BIGUS - Członek Załozyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • Zbigniew CHLEBOWSKI - Poseł IV kadencji Sejmu RP
 • śp. Ryszard CHOMICZ - Członek Załozyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • Ryszard CHRUŚCICKI - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • dr Bogdan CYBULSKI - b. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
 • Jerzy DUDZIK - Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej Rudzie 
 • Henryk GAWRZOŁ - Prezes Lubińskiego Regionalnego Klubu Biznesu 
 • Jerzy GÓRSKI - Członek Załozyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • Sławomir HUNEK - Prezes Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu
 • Teresa KRZEMIŃSKA - Członek Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • Józef KRÓL - Prezes PEC w Jeleniej Górze  
 • Ewa MAŃKOWSKA - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu   
 • dr hab. Janusz MARAK - Pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
 • Sławomir NAJNIGIER - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • Bogusław ROGIŃSKI - Członek Załozyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska  
 • Józef SPYRA - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska  
 • Karol STASIK - Prezes Zakładów Ceramicznych "Bolesławiec" 
 • Zdzisław ŚLIWIŃSKI - Członek Załozyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 
 • Tadeusz ŚWIĄCIK - Członek Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska