§ 41.

1. Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność pomocniczą wobec organów Sto­wa­rzyszenia i odpowiada za:

a)   korespondencję,
b)   prace organizacyjne związane z realizacją przez Stowarzyszenie działalności statutowej.

2. Pracowników biura zatrudnia Zarząd.